Kasvihengityksen mittaaminen

 
Mittaukset
Versojen hengitys voidaan määrittää samoista mittauksista kuin yhteyttäminen. Rungon hengitystä mitataan siihen erikseen suunnitellulla kammiolla. Juurten hengitystä ei voi mitata suoraan vaan se mitataan maakammioilla yhdessä pintakasvillisuuden yhteytyksen ja maan mikrobitoiminnan aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen kanssa.
 
Mallitus
Vuosien mittaaminen on tuottanut paljon tietoa hengityksestä. Tiedämme suurin piirtein, miten hengitysnopeus määräytyy vaihtuvissa ympäristöolosuhteissa. Hengitysnopeus määräytyy lähinnä lämpötilasta (T), jonka suhde hengitykseen on eksponentiaalinen. Hengitystasoa laskee kuitenkin alhainen maaveden määrä (REW).
Hengityksen riippuvuudet ympäristötekijöistä voidaan ilmaista suoraviivaisilla ja yksinkertaisella matemaattisella mallilla käyttäen Hyytiälässä mitattua lämpötilaa ja maan vesiolosuhteita:
R = Max { 0,  f(REW) * r0 * q10(T/10) – cr }
R tarkoittaa hengitysnopeutta eli hengityksen aiheuttamaa hiilidioksidipäästöä. Mittausasemallamme Hyytiälässä r0=1.6 µmol m–2 s–1, q10=1.5, cr=0.8 µmol m–2 s–1 ja
f(REW)= Min {1,  Max { 0,  (REW+drew) / REWcrit } }
jossa drew=0.05 ja rewcrit=0.35.