Kasvihengityksen mittaaminen

Photo by J.Aalto

 

Mittaukset
Versojen hengitys voidaan määrittää samoista mittauksista kuin yhteyttäminen. Rungon hengitystä mitataan siihen erikseen suunnitellulla kammiolla. Juurten hengitystä ei voi mitata suoraan vaan se mitataan maakammioilla yhdessä pintakasvillisuuden yhteytyksen ja maan mikrobitoiminnan aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen kanssa.