Mätning av marksandning

Metod för att mäta markrespirationen är ganska enkel. Vi satt kammaren på market och följer med hur koldioxidhalten förändras i kammarens luftrum. Om markvegetation binder koldioxid till sig, koldioxidhalten sjunker i kammaren. Koncentrationen stiger däremot eftersom växter och marken samtidigt andas ut koldioxid.

 

Då kammaren är stängd mätas förändringarna i koldioxidhalten och ur uppgifterna räknar vi ut koldioxid flux från marken en viss period. Kamrarna stängs och öppnas automatiskt så mätprincipen är ganska oberoende. De mätkammarna är genomskinliga och ventilerade. De följer således förändringarna i den yttre luftens miljöfaktorer, likasom ljus, temperatur och luftfuktighet under dagen och enligt årstiden.