Haastava visa

Käyttäjä sai pisteitä 3 / 10
Pisteet yhteensä: 30 %

Vastaukset

Tulos 0 / 1

Kysymys:

Multiple choice question

Fotoinhibitio tarkoittaa yhteyttämisen hidastumista, kun kasvi on altistunut liialliselle

kuivuudelle.

auringon säteilylle.

kuumuudelle.

hiilidioksidille.

Vastaus:

kuivuudelle.

kuumuudelle.

hiilidioksidille.

auringon säteilylle.

Tulos 0 / 1
(skipped)

Kysymys:

True/false question

VPD:n kasvaessa yhtetysnopeus hidastuu kasvin sulkiessa ilmarakojaan.

Answer hidden

Vastaus:

Käyttäjän vastaus
Tulos 0 / 1
(skipped)

Kysymys:

True/false question

Ilma on kosteaa, kun VPD on korkea.

Answer hidden

Vastaus:

Käyttäjän vastaus
Tulos 1 / 1

Kysymys:

True/false question

Maan kosteuden lasku saa ilmaraot sulkeutumaan, mikä hidastaa yhteyttämistä.

Answer hidden

Vastaus:

Käyttäjän vastaus
Oikein
Tulos 0 / 1
(skipped)

Kysymys:

Multiple choice question

Yhteyttämistä ei suotuisissakaan olosuhteissa tapahdu, jos edellisenä yönä lämpötila on ollut alle

0 oC.

5 oC.

-10 oC.

-5 oC

Vastaus:

5 oC.

-5 oC

-10 oC.

0 oC.

Tulos 0 / 1
(skipped)

Kysymys:

True/false question

Keväällä talvilevon purkautumisen aikaan solujen nesteytystä palautetaan, yhteytyskoneistoa elvytetään asteittain ja vedenkäyttöä kontrolloidaan tiukasti.

Answer hidden

Vastaus:

Käyttäjän vastaus
Tulos 1 / 1

Kysymys:

True/false question

Periaatteessa mitä enemmän hiilidioksidia sitä enemmän yhteytystä, jos ympäristöolot ovat muuten suotuisat.

Answer hidden

Vastaus:

Käyttäjän vastaus
Oikein
Tulos 0 / 1

Kysymys:

Multiple choice question

Puun latvuksen yhteytysnopeuteen vaikuttaa

 

yhteyttävä lehtiala (LAI)

ilman kosteudessa (VPD)

maan kosteus (REW)

ilman lämpötila (T).

auringon valon intensiteetti (PAR).

ilmakehän hiilidioksidipitoisus (CO2).

Vastaus:

ilman lämpötila (T).

maan kosteus (REW)

yhteyttävä lehtiala (LAI)

ilmakehän hiilidioksidipitoisus (CO2).

auringon valon intensiteetti (PAR).

ilman kosteudessa (VPD)

Tulos 0 / 1
(skipped)

Kysymys:

True/false question

REW kuvaa kasveille käyttökelpoisen veden määrää.

Answer hidden

Vastaus:

Käyttäjän vastaus
Tulos 1 / 1

Kysymys:

True/false question

Koska hiilidioksidi kulkee kasviin ilmarakojen kautta, niiden sulkeutuminen hidastaa yhteyttämistä.

Answer hidden

Vastaus:

Käyttäjän vastaus
Oikein