Hiilipuun takana

Hiilipuu on Helsingin yliopiston Ilmakehätieteen keskuksen, Metsätieteiden laitoksen, ohjelmistoyritys Simosolin ja kuvataiteilija Terike Haapojan yhteistyöhanke.

Ilmakehätutkimuksen keskus INAR tähtää monitieteiseen ilmakehätieteiden ja ilmastonmuutostutkimuksen tukemiseen. Keskus toimii Helsingin yliopiston, Ilmatieteen laitoksen, Itä-Suomen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston niin kansallisen kuin kansainvälisen yhteistoiminnan keskuksena ja hallinnoi mm. SMEAR-asemia ja niillä toimivia tutkimusohjelmia.

Metsätieteiden laitoksen monitieteisen toiminnan tavoitteena on edistää metsien sekä metsä- ja suoympäristöjen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää käyttöä.

Metsätieteiden laitoksen ja Ilmakehätutkimuksen keskuksen yhteistyönä tehdään poikkeuksellista poikkitieteellistä ympäristö- ja ilmastonmuutostutkimusta liittyen mm. metsien hiilensidontaan.

Hiilipuu –sivuston tieteellisestä sisällöstä on vastannut MMT Liisa Kulmala. Sisältöä on tuottanut myös MMT Nuria Altimir ja FT Pasi Kolari, joka on toiminut myös ekologisen mallintamisen asiantuntijana. Tommy Chan editoi englannin kielen. Hankkeen vetäjänä toimii MMT Eija Juurola.

Hiilipuu-sivuston on rakentanut Simosol Oy, joka on vuonna 2008 perustettu metsäalan sovelluksia ja pitkälle vietyä laskentaosaamista yhdistävä ohjelmistoyritys.  Ivaylo Dzhedzhev rakensi Hiilipuun animoinnin käyttäen Richard Lordin Flint hiukkasvirta-animointi -kirjastoa. 

Sivuston graafisen ilmeen on toteuttanut Merja Jaskara.

Hiilivirta-animaation konseptin on suunnitellut Terike Haapoja

Suomen Metsätieteellinen Seura on rahoittanut Hiilinielupuu.fi:n ensimmäisen version. Sivusto avattiin seuran 100 – vuotisjuhlavuonna 2009.

Uudistettu Hiilipuusivusto sekä työryhmän kehittämä Interaktiivinen hiilipuu –teos on toteutettu Tieteen tiedotus Ry:n apurahan turvin. 

suomi