Hiilipuun takana

Hiilipuu on Helsingin yliopiston Ilmakehätieteen keskuksen, Metsätieteiden laitoksen, ohjelmistoyritys Simosolin ja kuvataiteilija Terike Haapojan yhteistyöhanke.

Ilmakehätutkimuksen keskus INAR (Institute of Atmospheric Research and Earth System Science), tähtää monitieteiseen ilmakehätieteiden ja ilmastonmuutostutkimuksen tukemiseen. Keskusta johtaa Helsingin yliopiston Ilmakehätieteen osasto ja Metsätieteen laitos ja Helsingin yliopiston, Ilmatieteen laitoksen, Itä-Suomen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston niin kansallisen kuin kansainvälisenkin yhteistoiminnan keskuksena.

Metsätieteiden laitoksen monitieteisen toiminnan tavoitteena on edistää metsien sekä metsä- ja suoympäristöjen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää käyttöä.

INARin ja Metsätieteiden laitoksen yhteistyönä tehdään poikkeuksellista poikkitieteellistä ympäristö- ja ilmastonmuutostutkimusta liittyen mm. metsien hiilensidontaan.

Suomen Metsätieteellinen Seura on rahoittanut Hiilinielupuu.fi:n ensimmäisen version. Sivusto avattiin seuran 100 – vuotisjuhlavuonna 2009.

Uudistettu Hiilipuu-sivusto sekä työryhmän kehittämä Interaktiivinen Hiilipuu -teos ja -matkalaukut opetuskäyttöön on toteutettu Tieteen tiedotus Ry:n apurahan sekä Opetus- ja Kulttuuriministeriön rahoituksen turvin. 

 

Sivuston tekijät:

 • MMT Eija Juurola toimi Hiilipuun kehittäjänä ja vetäjänä 2009-2016.

 • Yliopistonlehtori Taina Ruuskanen on johtanut toimintaa vuodesta 2016 eteenpäin, ja hän on vastannut myös opetusmateriaalin tuotosta.

 • Simosol Oy on rakentanut Hiilipuu-sivuston. Se on vuonna 2008 perustettu metsäalan sovelluksia ja pitkälle vietyä laskentaosaamista yhdistävä ohjelmistoyritys.

 • Terike Haapoja on suunnitellut Hiilivirta-animaation konseptin. 

 • Ivaylo Dzhedzhev rakensi Hiilipuun animoinnin käyttäen Richard Lordin Flint hiukkasvirta-animointi -kirjastoa. 

 • Merja Jaskara on toteuttanut sivuston graafisen ilmeen.

 • MMT Liisa Kulmala on vastannut Hiilipuu-sivuston tieteellisestä sisällöstä.

 • MMT Nuria Altimir on tuottanut sisältöä.

 • FT Pasi Kolari on tuottanut sisältöä ja toiminut myös ekologisen mallintamisen asiantuntijana.

 • Tommy Chan editoi englannin kielen.

 • MMM Janne Korhonen on vastannut ja opetuskäyttöön kehitetyistä Interaktiivinen Hiilipuu-matkalaukuista sekä osallistunut VOC Puun kehittämiseen.

 • VOC Puun kehittämiseen ovat osallistuneet myös MMT Anni Vanhatalo, MMM Mari Mäki, professori Jaana Bäck ja dosentti Pauli Paasonen.

 • Vuonna 2017 sivujen päivittämisestä ovat vastanneet taiteen kandidaatti Marianne Santala ja FM Timo Pitkänen.