Melko helppo visa

Käyttäjä sai pisteitä 6 / 10
Pisteet yhteensä: 60 %

Vastaukset

Tulos 0 / 1

Kysymys:

Multiple choice question

Mitä etuja havupuilla on pärjätä boreaalisissa kasvuoloissa?
 

Neulasten tumma väri pidättää eniten lämpöä.

Kartiomainen latvuksen muoto kestää parhaiten lumikuormaa.

Pienet, neulasmaiset lehdet ovat vastustuskykyisempiä kylmille ja kuiville ajoille.

Ne voivat yhteyttää heti sopivien olosuhteiden ilmaannuttua.

Vastaus:

Ne voivat yhteyttää heti sopivien olosuhteiden ilmaannuttua.

Pienet, neulasmaiset lehdet ovat vastustuskykyisempiä kylmille ja kuiville ajoille.

Kartiomainen latvuksen muoto kestää parhaiten lumikuormaa.

Neulasten tumma väri pidättää eniten lämpöä.

Tulos 1 / 1

Kysymys:

True/false question

Ilman kosteuden ollessa alhainen kasvit sulkevat ilmarakojaan estääkseen haihtumista. Tämä laskee myös yhteytysnopeutta.

Answer hidden

Vastaus:

Käyttäjän vastaus
Oikein
Tulos 1 / 1

Kysymys:

True/false question

Koska hiilidioksidi kulkee kasviin ilmarakojen kautta, niiden sulkeutuminen hidastaa yhteyttämistä.

Answer hidden

Vastaus:

Käyttäjän vastaus
Oikein
Tulos 1 / 1

Kysymys:

Multiple choice question

Maankosteuteen vaikuttavat 

sade

kuiva kausi

päiväsykli 

vuorokausisykli 

Vastaus:

kuiva kausi

päiväsykli 

sade

vuorokausisykli 

Tulos 0 / 1

Kysymys:

Multiple choice question

Mitkä ovat maahengityksen päätekijät? 

transpiraatio

 kuolleen orgaanisen aineen hajotus  

 juurten ylläpitohengitys 

juurten kasvuhengitys

Vastaus:

 kuolleen orgaanisen aineen hajotus  

 juurten ylläpitohengitys 

transpiraatio

juurten kasvuhengitys

Tulos 0 / 1

Kysymys:

Multiple choice question

Yhteytys on kiivainta

kuivalla ja kuumalla säällä.

puolipilvisellä tai sateisella säällä.

aurinkoisella ja viileällä säällä.

aurinkoisella ja lämpimällä säällä.

Vastaus:

puolipilvisellä tai sateisella säällä.

aurinkoisella ja lämpimällä säällä.

kuivalla ja kuumalla säällä.

aurinkoisella ja viileällä säällä.

Tulos 1 / 1

Kysymys:

True/false question

Kasvien kasvaessa hiili sitoituu osaksi kasvin biomassaa.

Answer hidden

Vastaus:

Käyttäjän vastaus
Oikein
Tulos 1 / 1

Kysymys:

Multiple choice question

Mitkä ympäristötekijät vaikuttavat maan orgaanisen aineen hajottamisnopeuteen?

Maan lämpötila
 

Maan kosteus

Auringon valo

Hiilidioksidipitoisuus

Vastaus:

Maan kosteus

Auringon valo

Maan lämpötila
 

Hiilidioksidipitoisuus

Tulos 1 / 1

Kysymys:

True/false question

Kasvin hengitystasoa laskee runsas maaveden määrä.

Answer hidden

Vastaus:

Käyttäjän vastaus
Väärin
Tulos 0 / 1

Kysymys:

True/false question

Hengitysnopeus laskee lämpötilan noustessa

Answer hidden

Vastaus:

Käyttäjän vastaus
Oikein