Melko helppo visa

Käyttäjä sai pisteitä 6 / 10
Pisteet yhteensä: 60 %

Vastaukset

Tulos 1 / 1

Kysymys:

Multiple choice question

Mitkä tekijät ajavat yhteyttämistä?

 ilmakehän hiilidioksidipitoisuus 

 auringonvalon voimakkuus

lehtien kokonaisala (LAI)

matala ilmankosteus 

Vastaus:

matala ilmankosteus 

 ilmakehän hiilidioksidipitoisuus 

lehtien kokonaisala (LAI)

 auringonvalon voimakkuus

Tulos 1 / 1

Kysymys:

True/false question

Ilman kosteuden ollessa alhainen kasvit sulkevat ilmarakojaan estääkseen haihtumista. Tämä laskee myös yhteytysnopeutta.

Answer hidden

Vastaus:

Käyttäjän vastaus
Oikein
Tulos 0 / 1

Kysymys:

Multiple choice question

Mitkä ympäristötekijät vaikuttavat maan orgaanisen aineen hajottamisnopeuteen?

Hiilidioksidipitoisuus

Maan lämpötila
 

Auringon valo

Maan kosteus

Vastaus:

Auringon valo

Hiilidioksidipitoisuus

Maan kosteus

Maan lämpötila
 

Tulos 0 / 1

Kysymys:

Multiple choice question

Maankosteuteen vaikuttavat 

kuiva kausi

vuorokausisykli 

sade

päiväsykli 

Vastaus:

vuorokausisykli 

sade

kuiva kausi

päiväsykli 

Tulos 0 / 1

Kysymys:

Multiple choice question

Yhteytyksen päivänaikaiseen vaihteluun vaikuttavat lähinnä muutokset

kasvien hengityksessä.

auringon säteilyssä.
 

ilman lämpötilassa.

ilman kosteudessa.

Vastaus:

auringon säteilyssä.
 

kasvien hengityksessä.

ilman lämpötilassa.

ilman kosteudessa.

Tulos 1 / 1

Kysymys:

True/false question

Kun kasvi ottaa hiilidioksidia ilmarakojen kautta, haihtuu samalla vettä ilmakehään.         

Answer hidden

Vastaus:

Käyttäjän vastaus
Oikein
Tulos 1 / 1

Kysymys:

Multiple choice question

Yhteyttäessään kasvi

sitoo hiilidioksidia ja vapauttaa happea.

vapauttaa hiilidioksidia ja sitoo vettä.

sitoo hiilidioksidia ja vapauttaa vettä.

vapauttaa happea ja sitoo vettä.

Vastaus:

vapauttaa hiilidioksidia ja sitoo vettä.

sitoo hiilidioksidia ja vapauttaa vettä.

sitoo hiilidioksidia ja vapauttaa happea.

vapauttaa happea ja sitoo vettä.

Tulos 1 / 1

Kysymys:

True/false question

Hengitysnopeus laskee lämpötilan noustessa

Answer hidden

Vastaus:

Käyttäjän vastaus
Väärin
Tulos 1 / 1

Kysymys:

True/false question

Kaiken yhteyttämänsä hiilen eli yhteytystuotoksen puut käyttävät kasvuun eli biomassan rakentamiseen. 

Answer hidden

Vastaus:

Käyttäjän vastausFeedback
Väärin

Puut käyttävät noin puolet yhteytystuotoksesta biomassan rakentamiseen.

Tulos 0 / 1

Kysymys:

Multiple choice question

Minkä ympäristötekijöiden muutokset vaikuttavat ilmarakojen aukioloon?

valon voimakkuus (PAR)

 maaperän kosteus (REW)

maaperän lämpötila

  ilman kosteus (VPD) 

Vastaus:

  ilman kosteus (VPD) 

 maaperän kosteus (REW)

maaperän lämpötila

valon voimakkuus (PAR)