Melko helppo visa

Käyttäjä sai pisteitä 5 / 10
Pisteet yhteensä: 50 %

Vastaukset

Tulos 1 / 1

Kysymys:

True/false question

Ilman kosteuden ollessa alhainen kasvit sulkevat ilmarakojaan estääkseen haihtumista. Tämä laskee myös yhteytysnopeutta.

Answer hidden

Vastaus:

Käyttäjän vastaus
Oikein
Tulos 1 / 1

Kysymys:

Multiple choice question

Yhteyttäessään kasvi

sitoo hiilidioksidia ja vapauttaa vettä.

vapauttaa happea ja sitoo vettä.

vapauttaa hiilidioksidia ja sitoo vettä.

sitoo hiilidioksidia ja vapauttaa happea.

Vastaus:

vapauttaa happea ja sitoo vettä.

sitoo hiilidioksidia ja vapauttaa happea.

vapauttaa hiilidioksidia ja sitoo vettä.

sitoo hiilidioksidia ja vapauttaa vettä.

Tulos 0 / 1

Kysymys:

Multiple choice question

Mitkä ympäristötekijät vaikuttavat maan orgaanisen aineen hajottamisnopeuteen?

Hiilidioksidipitoisuus

Maan kosteus

Maan lämpötila
 

Auringon valo

Vastaus:

Auringon valo

Maan lämpötila
 

Maan kosteus

Hiilidioksidipitoisuus

Tulos 1 / 1

Kysymys:

True/false question

Kasvin hengitystasoa laskee runsas maaveden määrä.

Answer hidden

Vastaus:

Käyttäjän vastaus
Väärin
Tulos 0 / 1

Kysymys:

Multiple choice question

Mitkä tekijät ajavat yhteyttämistä?

 auringonvalon voimakkuus

 ilmakehän hiilidioksidipitoisuus 

lehtien kokonaisala (LAI)

matala ilmankosteus 

Vastaus:

 auringonvalon voimakkuus

 ilmakehän hiilidioksidipitoisuus 

matala ilmankosteus 

lehtien kokonaisala (LAI)

Tulos 0 / 1

Kysymys:

Multiple choice question

Maankosteuteen vaikuttavat 

vuorokausisykli 

kuiva kausi

päiväsykli 

sade

Vastaus:

kuiva kausi

sade

vuorokausisykli 

päiväsykli 

Tulos 0 / 1

Kysymys:

Multiple choice question

Yhteytys on kiivainta

aurinkoisella ja viileällä säällä.

aurinkoisella ja lämpimällä säällä.

kuivalla ja kuumalla säällä.

puolipilvisellä tai sateisella säällä.

Vastaus:

kuivalla ja kuumalla säällä.

puolipilvisellä tai sateisella säällä.

aurinkoisella ja lämpimällä säällä.

aurinkoisella ja viileällä säällä.

Tulos 1 / 1

Kysymys:

Multiple choice question

Yhteytyksen päivänaikaiseen vaihteluun vaikuttavat lähinnä muutokset

auringon säteilyssä.
 

ilman lämpötilassa.

kasvien hengityksessä.

ilman kosteudessa.

Vastaus:

ilman kosteudessa.

auringon säteilyssä.
 

kasvien hengityksessä.

ilman lämpötilassa.

Tulos 1 / 1

Kysymys:

True/false question

Monilajinen pienieliöstö elää maassa hajottaen orgaanista ainetta ja siten vapauttaen hiilidioksidia.

Answer hidden

Vastaus:

Käyttäjän vastaus
Oikein
Tulos 0 / 1

Kysymys:

True/false question

Koska hiilidioksidi kulkee kasviin ilmarakojen kautta, niiden sulkeutuminen hidastaa yhteyttämistä.

Answer hidden

Vastaus:

Käyttäjän vastaus
Väärin