Melko helppo visa

Käyttäjä sai pisteitä 2 / 10
Pisteet yhteensä: 20 %

Vastaukset

Tulos 0 / 1

Kysymys:

True/false question

Maan kosteuden lasku saa ilmaraot sulkeutumaan, mikä hidastaa yhteyttämistä.

Answer hidden

Vastaus:

Käyttäjän vastaus
Väärin
Tulos 0 / 1

Kysymys:

Multiple choice question

Mitkä ovat maahengityksen päätekijät? 

transpiraatio

 kuolleen orgaanisen aineen hajotus  

juurten kasvuhengitys

 juurten ylläpitohengitys 

Vastaus:

 juurten ylläpitohengitys 

transpiraatio

juurten kasvuhengitys

 kuolleen orgaanisen aineen hajotus  

Tulos 0 / 1

Kysymys:

True/false question

Ilman kosteuden ollessa alhainen kasvit sulkevat ilmarakojaan estääkseen haihtumista. Tämä laskee myös yhteytysnopeutta.

Answer hidden

Vastaus:

Käyttäjän vastaus
Väärin
Tulos 1 / 1

Kysymys:

Multiple choice question

Yhteytys on kiivainta

aurinkoisella ja viileällä säällä.

puolipilvisellä tai sateisella säällä.

kuivalla ja kuumalla säällä.

aurinkoisella ja lämpimällä säällä.

Vastaus:

puolipilvisellä tai sateisella säällä.

aurinkoisella ja lämpimällä säällä.

aurinkoisella ja viileällä säällä.

kuivalla ja kuumalla säällä.

Tulos 0 / 1

Kysymys:

Multiple choice question

Mitkä tekijät ajavat yhteyttämistä?

matala ilmankosteus 

lehtien kokonaisala (LAI)

 auringonvalon voimakkuus

 ilmakehän hiilidioksidipitoisuus 

Vastaus:

lehtien kokonaisala (LAI)

 ilmakehän hiilidioksidipitoisuus 

matala ilmankosteus 

 auringonvalon voimakkuus

Tulos 0 / 1

Kysymys:

True/false question

Koska hiilidioksidi kulkee kasviin ilmarakojen kautta, niiden sulkeutuminen hidastaa yhteyttämistä.

Answer hidden

Vastaus:

Käyttäjän vastaus
Väärin
Tulos 0 / 1

Kysymys:

Multiple choice question

Kasvihengitys on solutason prosessi, jossa kemiallista energiaa saadaan

hapettamalla maan ravinteita.

hapettamalla vettä.

hapettamalla kasvisolukoita.

hapettamalla orgaanisia molekyylejä.

Vastaus:

hapettamalla kasvisolukoita.

hapettamalla orgaanisia molekyylejä.

hapettamalla maan ravinteita.

hapettamalla vettä.

Tulos 0 / 1

Kysymys:

Multiple choice question

Yhteytyksen päivänaikaiseen vaihteluun vaikuttavat lähinnä muutokset

ilman kosteudessa.

ilman lämpötilassa.

kasvien hengityksessä.

auringon säteilyssä.
 

Vastaus:

ilman kosteudessa.

ilman lämpötilassa.

auringon säteilyssä.
 

kasvien hengityksessä.

Tulos 0 / 1

Kysymys:

True/false question

Hengitysnopeus laskee lämpötilan noustessa

Answer hidden

Vastaus:

Käyttäjän vastaus
Oikein
Tulos 1 / 1

Kysymys:

True/false question

Yhteytys tarvitsee valoa, mutta hengitystä tapahtuu sekä valoisaan että pimeään aikaan.

Answer hidden

Vastaus:

Käyttäjän vastausFeedback
Oikein

Yhteyttämiseen tarvittavan energian kasvi saa auringon valosta, joten yhteyttämistä ei voi tapahtua pimeässä. Kasvi hengittää jatkuvasti pitääkseen yllä elintoimintoja. Hengittääkseen kasvi tarvitsee yhteytyksessä sitomiaan sokereita, joten se varastoi päivän aikana osan tuottamistaan sokereista voidakseen hengittää myös yöllä. Valoisaan aikaan puu sekä sitoo hiilidioksidia yhteyttämällä että vapauttaa sitä hengittämällä. Yhteyttäminen on kuitenkin yleensä voimakkaampaa, joten yhteyttäessään kasvi kokonaisuudessaan sitoo enemmän hiilidioksidia kuin vapauttaa sitä.