Melko helppo visa

Käyttäjä sai pisteitä 5 / 10
Pisteet yhteensä: 50 %

Vastaukset

Tulos 1 / 1

Kysymys:

Multiple choice question

Yhteyttäessään kasvi

vapauttaa happea ja sitoo vettä.

sitoo hiilidioksidia ja vapauttaa happea.

sitoo hiilidioksidia ja vapauttaa vettä.

vapauttaa hiilidioksidia ja sitoo vettä.

Vastaus:

vapauttaa hiilidioksidia ja sitoo vettä.

sitoo hiilidioksidia ja vapauttaa happea.

sitoo hiilidioksidia ja vapauttaa vettä.

vapauttaa happea ja sitoo vettä.

Tulos 1 / 1

Kysymys:

True/false question

Kaiken yhteyttämänsä hiilen eli yhteytystuotoksen puut käyttävät kasvuun eli biomassan rakentamiseen. 

Answer hidden

Vastaus:

Käyttäjän vastausFeedback
Väärin

Puut käyttävät noin puolet yhteytystuotoksesta biomassan rakentamiseen.

Tulos 1 / 1

Kysymys:

True/false question

Maan hiilidioksidipäästöä kutsutaan nimellä maahengitys. 

Answer hidden

Vastaus:

Käyttäjän vastaus
Oikein
Tulos 1 / 1

Kysymys:

Multiple choice question

Kasvihengitys on solutason prosessi, jossa kemiallista energiaa saadaan

hapettamalla vettä.

hapettamalla maan ravinteita.

hapettamalla kasvisolukoita.

hapettamalla orgaanisia molekyylejä.

Vastaus:

hapettamalla vettä.

hapettamalla orgaanisia molekyylejä.

hapettamalla maan ravinteita.

hapettamalla kasvisolukoita.

Tulos 0 / 1

Kysymys:

Multiple choice question

Yhteytyksen päivänaikaiseen vaihteluun vaikuttavat lähinnä muutokset

auringon säteilyssä.
 

ilman kosteudessa.

kasvien hengityksessä.

ilman lämpötilassa.

Vastaus:

ilman kosteudessa.

auringon säteilyssä.
 

ilman lämpötilassa.

kasvien hengityksessä.

Tulos 1 / 1

Kysymys:

Multiple choice question

Mitkä tekijät ajavat yhteyttämistä?

matala ilmankosteus 

 auringonvalon voimakkuus

 ilmakehän hiilidioksidipitoisuus 

lehtien kokonaisala (LAI)

Vastaus:

 ilmakehän hiilidioksidipitoisuus 

matala ilmankosteus 

 auringonvalon voimakkuus

lehtien kokonaisala (LAI)

Tulos 0 / 1

Kysymys:

Multiple choice question

Mitä etuja havupuilla on pärjätä boreaalisissa kasvuoloissa?
 

Kartiomainen latvuksen muoto kestää parhaiten lumikuormaa.

Ne voivat yhteyttää heti sopivien olosuhteiden ilmaannuttua.

Pienet, neulasmaiset lehdet ovat vastustuskykyisempiä kylmille ja kuiville ajoille.

Neulasten tumma väri pidättää eniten lämpöä.

Vastaus:

Kartiomainen latvuksen muoto kestää parhaiten lumikuormaa.

Pienet, neulasmaiset lehdet ovat vastustuskykyisempiä kylmille ja kuiville ajoille.

Neulasten tumma väri pidättää eniten lämpöä.

Ne voivat yhteyttää heti sopivien olosuhteiden ilmaannuttua.

Tulos 0 / 1

Kysymys:

Multiple choice question

Minkä ympäristötekijöiden muutokset vaikuttavat ilmarakojen aukioloon?

maaperän lämpötila

  ilman kosteus (VPD) 

valon voimakkuus (PAR)

 maaperän kosteus (REW)

Vastaus:

maaperän lämpötila

valon voimakkuus (PAR)

  ilman kosteus (VPD) 

 maaperän kosteus (REW)

Tulos 0 / 1

Kysymys:

Multiple choice question

Mitkä ovat maahengityksen päätekijät? 

 kuolleen orgaanisen aineen hajotus  

transpiraatio

juurten kasvuhengitys

 juurten ylläpitohengitys 

Vastaus:

juurten kasvuhengitys

transpiraatio

 kuolleen orgaanisen aineen hajotus  

 juurten ylläpitohengitys 

Tulos 0 / 1

Kysymys:

True/false question

Kun kasvi ottaa hiilidioksidia ilmarakojen kautta, haihtuu samalla vettä ilmakehään.         

Answer hidden

Vastaus:

Käyttäjän vastaus
Väärin