Melko helppo visa

Käyttäjä sai pisteitä 6 / 10
Pisteet yhteensä: 60 %

Vastaukset

Tulos 1 / 1

Kysymys:

True/false question

Kaiken yhteyttämänsä hiilen eli yhteytystuotoksen puut käyttävät kasvuun eli biomassan rakentamiseen. 

Answer hidden

Vastaus:

Käyttäjän vastausFeedback
Väärin

Puut käyttävät noin puolet yhteytystuotoksesta biomassan rakentamiseen.

Tulos 0 / 1

Kysymys:

Multiple choice question

Mitkä ovat maahengityksen päätekijät? 

juurten kasvuhengitys

 juurten ylläpitohengitys 

transpiraatio

 kuolleen orgaanisen aineen hajotus  

Vastaus:

 kuolleen orgaanisen aineen hajotus  

juurten kasvuhengitys

transpiraatio

 juurten ylläpitohengitys 

Tulos 1 / 1

Kysymys:

Multiple choice question

Kasvihengitys on solutason prosessi, jossa kemiallista energiaa saadaan

hapettamalla kasvisolukoita.

hapettamalla maan ravinteita.

hapettamalla orgaanisia molekyylejä.

hapettamalla vettä.

Vastaus:

hapettamalla maan ravinteita.

hapettamalla vettä.

hapettamalla kasvisolukoita.

hapettamalla orgaanisia molekyylejä.

Tulos 1 / 1

Kysymys:

True/false question

Maan kosteuden lasku saa ilmaraot sulkeutumaan, mikä hidastaa yhteyttämistä.

Answer hidden

Vastaus:

Käyttäjän vastaus
Oikein
Tulos 0 / 1

Kysymys:

Multiple choice question

Yhteytys on kiivainta

kuivalla ja kuumalla säällä.

aurinkoisella ja viileällä säällä.

aurinkoisella ja lämpimällä säällä.

puolipilvisellä tai sateisella säällä.

Vastaus:

puolipilvisellä tai sateisella säällä.

aurinkoisella ja viileällä säällä.

aurinkoisella ja lämpimällä säällä.

kuivalla ja kuumalla säällä.

Tulos 0 / 1

Kysymys:

Multiple choice question

Mitkä ympäristötekijät vaikuttavat maan orgaanisen aineen hajottamisnopeuteen?

Hiilidioksidipitoisuus

Maan lämpötila
 

Maan kosteus

Auringon valo

Vastaus:

Maan lämpötila
 

Hiilidioksidipitoisuus

Auringon valo

Maan kosteus

Tulos 1 / 1

Kysymys:

Multiple choice question

Mitkä tekijät ajavat yhteyttämistä?

 auringonvalon voimakkuus

lehtien kokonaisala (LAI)

 ilmakehän hiilidioksidipitoisuus 

matala ilmankosteus 

Vastaus:

lehtien kokonaisala (LAI)

 ilmakehän hiilidioksidipitoisuus 

matala ilmankosteus 

 auringonvalon voimakkuus

Tulos 1 / 1

Kysymys:

True/false question

Kasvien kasvaessa hiili sitoituu osaksi kasvin biomassaa.

Answer hidden

Vastaus:

Käyttäjän vastaus
Oikein
Tulos 1 / 1

Kysymys:

True/false question

Ilman kosteuden ollessa alhainen kasvit sulkevat ilmarakojaan estääkseen haihtumista. Tämä laskee myös yhteytysnopeutta.

Answer hidden

Vastaus:

Käyttäjän vastaus
Oikein
Tulos 0 / 1

Kysymys:

Multiple choice question

Maankosteuteen vaikuttavat 

päiväsykli 

kuiva kausi

sade

vuorokausisykli 

Vastaus:

vuorokausisykli 

kuiva kausi

päiväsykli 

sade