Luftfuktighet

Luftens förmåga att innehålla vatten beror av luftens temperatur: ju varmare luft, desto mer vattenånga kan den innehålla. Luftens relativa fuktighet (RH) är förhållandet mellan den faktiska mängden vattenånga i luften och den mängd vattenånga som vid respektive temperatur skulle rymmas i luften.

Det i botaniken allmänt använda begreppet VPD (Vapour Pressure Deficit) betyder däremot ett underskott i luftens mättade ångtryck. Ju större underskott, desto torrare är luften.

Under dygnet beror den största delen av variationerna i relativ luftfuktighet på förändringar i temperaturen. Luftens relativa fuktighet stiger nattetid då temperaturen sjunker, även om den absoluta vattenmängden i luften inte förändras.

Den är som högst då temperaturen är som lägst, vanligen på morgonnatten. På dagen då temperaturen stiger sjunker den relativa fuktigheten.

En mulen dag då temperaturen just inte förändras förblir den relativa luftfuktigheten hög. VPD förändras däremot i andra riktningen och är som störst på dagen och som minst på natten.

 

Variationerna i luftfuktighet under årstiderna är i stort sett de motsatta jämfört med luftens temperaturvariationer.

På vintern är luftens relativa fuktighet vanligen hög. På vintern är luftens relativa fuktighet vanligen hög.