Mätningen

Photo by J.Aalto

Mätningar

Andningen i skotten kan bestämmas med samma mätningar som assimilationen. Stammens andning mäts med särskilt utvecklad mätkammare. Rötternas andning går inte att mäta direkt, utan den mäts i markmätkammare tillsammans med ytväxtlighetens assimilation och de koldioxidutsläpp som förorsakas av mikrobverksamhet i marken.